December 8, 2023

True Orthodox Diocese of Western Europe

Russian True Orthodox Church (RTOC)

Pallini és Nyugat Európa egyházmegyéjének 2023-as Feltámadási enciklikája 

3 min read


„Mert ő sebzett meg, de ő gyógyít is meg minket, megvert, de gondjába is vesz minket.” 
Ózeás 6:2 
 
A fent idézett részben Ózeás, az Ószövetség prófétája hajdanában elmagyarázta nekünk a Szent Feltámadást, amely meg fog történni: Két nap múlva, amikor Urunk a sírban volt, újjáélesztett minket;  minden halottat az Ő Királyságába hív. És a harmadik napon feltámasztott minket;  a Hádészben élőket – és a Hádész megdöntése és az állhatatos ígéret révén – mindannyiunkat. 
„hogy készen legyenek a harmadik napra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép előtt a Sínai hegyére!” (Kiv 19:11). „Amikor aztán eljött a harmadik nEzen az áldott harmadik napon, amikor templomainkat fényesen megvilágítja a feltámadás fénye, mindannyian megremegünk a legszentebb feltámadás örömétől. 
 Krisztus megnyerte a győzelmünket, magára öltötte természetünket, miközben semmilyen módon nem veszítette el istenségét. Ahogy Damaszkuszi Szent János kifejti: „Ezért történt Isten, az Ige megtestesülése: Hogy természetünk, amely vétkezett, elbukott és megromlott, győzedelmeskedjen a zsarnok felett, és így megszabaduljon.  Ezt ünnepeljük örömmel ezekben a napokban. 
 És miért nem kaptuk meg a Feltámadt testet Krisztus feltámadásának első napjától kezdve? Először is azért, mert mindannyian vétkeztünk ebben a bukott testben és testünknek közös adóssága van. Másodszor pedig azért, hogy senki ne örökölje az első elbukott büszkeségét, aki elfelejtette, hogy örökkévaló állapota Isten ajándéka. Lyoni Szent Iréneusz így oktat bennünket: „Az Úr… kebelébe fogadta az ősatyákat, Újjáteremtette őket Isten életére, ő lett az élők kezdete, ahogy Ádám lett a haldoklók kezdete.”  Ezen a szent ünnepen Ádámon keresztül a romlottság örökségéből Isten életének örökségévé változtunk. Kell-e ezen kívül csodát keresnünk? Pál apostol, aki a korinthusiaknak írt, azt mondja: „Mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie.” (1Kor 15:53) Minden léleknek tehát születése folytán Ádámban van a természete, amíg újjá nem születik Krisztusban. Ma, Krisztusban legkedvesebbek, örvendünk, hogy romlottságunk romolhatatlanságra cserélődik Krisztus szent feltámadása által. 
Lehetne-e számunkra kedvesebb, szentebb vagy közelebb álló ünnep, mint a Feltámadás ünnepe? Krisztus győzelmet adott nekünk a legnagyobb zsarnok felett; halál és romlandóság.  Melyik másik zsarnok árthat nekünk? Krisztus a Szent Evangéliumban azt mondja nekünk, „Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.” (Jn 15:11)  
Ma mindannyian részesei vagyunk ennek az egyetlen leküzdhetetlen örömnek; Krisztus feltámadásának örömének, az újjászületésünk örömének. 
 
Közbenjárva, hogy örömötök teljes legyen, és felemelkedjetek az idők fölé, annak minden megosztottságával és szenvedélyével együtt, 
Szeretettel a mi Krisztusunkban, Aki feltámadt halottaiból. 
 
+Filaret 
Pallini és Nyugat Európa püspöke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.