February 1, 2023

True Orthodox Diocese of Western Europe

Russian True Orthodox Church (RTOC)

Feltámadási enciklika 2021 Pallini és Nyugat-Európa egyházmegyéje (Paschal Encyclical 2021 in Hungarian)

5 min read

„Megszabadultunk, mint a madár, a vadászok csapdájától. A csapda összetört és mi megszabadultunk.” (Zsol 123:7)

Szeretteim Krisztusban,
Amikor az első teremtettek bűne bezárta a Paradicsom kapuját, megnyílt a bűn kapuja, és a halál, az átok és a romlás ezen a kapun keresztül jutott be a világba.

Nagy Szent Atanáz elmagyarázza nekünk, hogy a halál csapdája vagy királysága kezdettől fogva igazságtalannak fog mutatkozni. Ádám és Éva lesz az első, aki vétkezik, de elsőként Ábel, ártatlan fiuk hal meg, akit testvére, Kain gyilkolt meg. Ez megmutatta, hogy milyen gonosz, igazságtalan és törvénytelen zsarnokság lesz a halál csapdája.

Krisztus Szent feltámadásával ez a halálcsapda megtörik. Megtörik azokért, akiknek kinyílvánították a feltámadást. A feltámadás egyszerre volt üdvözítő esemény, amelyet minden hívő megismert, és mégis érthetetlen azok előtt, akik nem ezt keresték és nem is keresik.
Bár mindannyian egy megkerülhetetlen földi halálra várunk, mint vétkein végére, mégis mi, akik hiszünk Krisztusban, és akiknek a feltámadás az elkötelezettségünk ígérete és a csapdából való szabadulásunk, a feltámadás végtelen életére is várunk. Ahogy Pál apostol mondja nekünk: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is.” (1Kor 15:14).

Voltak és vannak, és lesznek olyanok, akik nem hajlandók látni a feltámadást. A kertben a sírt őrző katonák nem látták Krisztus feltámadását. A sír még mindig zárva volt, és az angyal nem azoknak a katonáknak gördítette el a követ, akik nem voltak hajlandók elfogadni ezt az üdvösséget, hanem a kenethozó asszonyok számára (Mt 28:2). Azok a katonák, akik nem keresték az üdvösséget Krisztusban, nem látják sem a feltámadást (még akkor sem, ha éppen a Feltámadás helyén állnak), sem a feltámadott Krisztust!
Az angyal beszél az asszonyokkal, és azt mondja: „Ti ne féljetek” (Mt 28: 5). A „ti”, hangsúlyozza, hogy ezeknek a nőknek nem kell félniük, mert az angyal tudja, hogy „a megfeszített Jézust keresik”. Az angyal azonban figyelmen kívül hagyja azokat a katonákat, akik félelmükből olyanok lettek, mint a halottak. A nőknek azt mondja az angyal: „Gyere, nézd meg a helyet”.
A félelem és a hasonlóvá válás a halottakhoz azoké, akik nem keresik a megfeszített és feltámadott Krisztust. A merészség azoké, akik „földig hajtják a fejüket” (Lk 24: 5), jámborságban tisztelegve. Azoknak, akik földig hajolnak, felmerül a kérdés: „Miért keresitek az élőt a holtak között?”. De a világi hatalmak őreit az angyalok teljesen figyelmen kívül hagyják, és ilyen nagy rejtélyt személyesen nem közölnek velük.
A feltámadott Krisztus kinyilatkoztatja magát azok előtt, akik vágynak az Ő jelenlétére. Az Emmausz felé vezető úton Krisztus úgy tűnik, mintha tovább akarna haladni, és csak akkor lép be a házba Kleópa és Lukács mellett, miután meghívták, hogy maradjon náluk (Lk 24:29). Csak akkor vágyik a szívünkbe, ha a feltámadott Krisztus jelenlétére vágyunk, még akkor is, ha saját gyengeségeink és bűneink „bezárják az ajtókat”.
Akkor keressük a feltámadott Krisztust, amikor csak Ő van az elménkben és a szívünkben. Amikor Szent Mária Magdolna a feltámadás után találkozik Krisztussal, először azt hiszi, hogy kertész. Amikor Krisztus megkérdezi tőle: „Kit keresel?”, Nem válaszol azzal, hogy kimondja annak a nevét, akit keres, csak annyit válaszol, hogy „Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem!” (Jn 20:15 ). A „Kit keresel?” Kérdésre nem válaszol névvel, mert a szívében és elméjében egyedül Krisztus van. Hasonlóképpen, úgy véli, van ereje Krisztus testének megemelésére, mert mindennél jobban vágyik Mesterére.

Szent János evangélista a következő szavakkal kezdi evangéliumát: „Kezdetben volt az Ige”, és amikor egy szót (a nevét, Mária) mond Mária Magdalénának, felismeri azt az Igét, amelyet keresett (Jn 20:16). Itt világos, hogy nem mindenki ismeri fel az Igét, csak azok találják meg, akiknek szíve van. Csak azok a juhok, akik ismerik az Ő hangját. Azok a „a juhok pedig hallgatnak a szavára. Juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket.” (Jn 10: 3).

A halhatatlanság forrása belép egy sírba. A sír a romlás helye, de Krisztus úgy jön ki belőle, mint egy menyegzős teremből. Damaszkuszi Szent János erről beszél, amikor ezt írja: „Mily életteljesnek, a Paradicsomnál mennyivel gyönyörűbbnek, és minden királyi palotánál valóban ragyogóbbnak bizonyult, Krisztus, a Te sírod, a mi feltámadásunk forrása.” (Feltámadási imaóra).
De ha úgy lép ki, mint egy menyegzős teremből, felajánlja magát menyasszonyának, amely az Ő Szent Egyháza. A Vőlegény csak a Menyasszonyával osztja meg az életét. Így a szent feltámadás kinyilatkoztatása Krisztus Egyházának öröklődik, és mi, az Ő hívei így kiáltunk: „Látván Krisztus feltámadását, imádjuk a Szent Úr Jézust, az egyetlen bűn nélkül valót!”

Örömmel üdvözlök mindenkit a „Krisztus feltámadt!” diadalmas felkiáltással,


+ Filaret, Pallini és Nyugat-Európa püspöke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.