June 23, 2024

True Orthodox Diocese of Western Europe

Russian True Orthodox Church (RTOC)

Determinarea Soborului Episcopilor RTOC cu privire la chestiunile dogmatice referitoare la tainele Ortodoxiei Ecumenice Mondiale, la erezia eclesiologică a „chiprianismului” și la anatemizarea ereziei „serghianismului”

3 min read

  Atât din punct de vedere al canonicității, cât și al mărturisirii de Credință, Soborul II al Episcopilor RTOC, mărturisește deplina continuitate în raportul său cu hotărârile Primului Sfânt Sobor al RTOC desfășurat în anul 2008. Concret, Soborul confirmă cea mai importantă dintre determinări – „Cu privire la mărturisirea de credință și fundamentele eclesiologice ale Bisericii Ortodoxe Adevărate Ruse”, care afirmă: „Biserica Ortodoxă Adevărata Rusă… urmând învățăturile patristice, determină că Ortodoxia Mondială oficială s-a îndepărtat de Biserica lui Hristos. iar tainele lor sunt ineficiente pentru mântuire”. În perioada dintre Soboare, unii duhovnici ai Bisericii noastre, care au fost implicați în erezia chiprianismului, au încercat să reinterpreteze relația RTOC cu tainele ecumeniștilor și să diminueze semnificația și eficacitatea anatemei ROCOR al Soborului Episcopilor din 1983 cu privire la ecumenism. Din această cauză, Soborul Episcopilor subliniază că termenul „ineficient” din hotărârea de mai sus al Soborului RTOC din 2008 ar trebui să fie înțeles strict ca „invalid în îndeplinirea lui”. După o examinare atentă a învățăturilor Mitropolitului Ciprian de Oropós, care el expune în „Teza sa eclesiologică”* , Soborul Episcopilor Adevăratei Biserici Ortodoxe Ruse a determinat chiprianismul drept o erezie eclesiologică, căzând sub anatema ecumenismului, care a fost emisă de Soborul Episcopilor din ROCOR în 1983. , iar ulterior confirmată de Soborul Episcopilor ROCOR în 1998. Este și determinarea dogmatică a RTOC (în acord cu hotărârea Sfântului Sobor din 2008: «Cu privire la Mărturisirea de credință și la fundamentele eclesiologice al Adevăratei Biserici Ortodoxe a Rusiei.»). Soborul Episcopilor a analizat poziția altor jurisdicții ale TOC față de această erezie și a stabilit că este o învățătură falsă a ecumenismului ascunsă – Cripto-Ecumenism. În ceea ce privește polemicile, care au avut loc în anii 2015-2016, cu clerul schismatic și laicii conduși de aceștia, Soborul Episcopilor RTOC se vede obligat să depună mărturie că această schismă s-a bazat pe aderarea acelor clerici căzuți. , împreună cu mirenii care i-au urmat, până la erezia chiprianismului. Principalele lor puncte de dezacord au fost:   Determinarea Sfântului Sobor din 2008 – „Cu privire la mărturisirea de credință și fundamentele eclesiologice ale Adevăratei Biserici Ortodoxe din Rusia”, refuzul lor de a recunoaște Patriarhia Moscovei și „Ortodoxia lumii” ca fiind îndepărtate de Biserica lui Hristos cu tainele lor lipsite de har, refuzul lor de a recunoaște învățătura ortodoxă cu privire la anatemă și refuzul lor de a recunoaște chiprianismul ca o erezie. Conform propriilor mărturii, ei nu au putut învinge tentația de a considera hirotoniile lor ca fiind autentice, deși primite de la episcopii eretici ai Patriarhiei Moscovei (care este unul dintre liderii mișcării ecumenice). Din această cauză, Soborul Episcopilor este obligat să reamintească tuturor că baza primirii clerului de la MP în ROCOR și RTOC a fost întotdeauna doar economia, unde cel primit trebuie să aibă pocăință sinceră pentru hirotonia din falsa ierarhie a MP. Soborul confirmă că erezia serghianismului este condamnată în mod cuprinzător și pe deplin de către mișcarea și mărturia noilor martiri și mărturisitori ai Bisericii Ruse, mărturisind că: învățătură aceasta este o erezie a unei puteri lumești fără Dumnezeu, care urăsc pe Dumnezeu. ; ca sprijin pentru antihrist – este ca trădarea lui Iuda aspra lui Hristos și o blasfemie asupra Duhului Sfânt; ca autoritate bisericească – este ca o schismă neo-renovaționistă din Biserica Ortodoxă Rusă. Pentru eliberarea definitivă de influența serghianismului asupra celor primiți de la Patriarhia Moscovei, este imperativ ca aceștia să proclame decisiv împotriva serghianismului o anatema ca medicament pentru a elibera complet sufletul de erezie. Prin hotărârea Soborului Episcopilor, redactarea acestei anateme este încredințată unei comisii de clerici special desemnate, care urmează să fie aprobată și inclusă în „Dreptul de primire” al preoților care se adresează la RTOC de la Patriarhia Moscovei la următoarea întrunirea al Sinodului Episcopilor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.