July 24, 2024

True Orthodox Diocese of Western Europe

Russian True Orthodox Church (RTOC)

A Feltámadás ünnepének enciklikája, 2022  Pallini és Nyugat-Európa egyházmegyéje-Paschal Encyclical 2022 in Hungarian

2 min read

Mily életteljesnek, a Paradicsomnál mennyivel gyönyörűbbnek, és minden királyi palotánál valóban ragyogóbbnak bizonyult, Krisztus, a Te sírod, a mi feltámadásunk forrása. (Feltámadási órák)  Szeretteim a halottaiból feltámadt Krisztusban,Sajnos olyan korban élünk, amelyet a New Age szlogenjei fémjeleznek. Ezek a jelszavak többnyire el akarnak téríteni minket attól a „szűk és szomorú” úttól, amely Krisztus szerint az üdvösségre vezet (Mt 7:14).Az egyik ilyen szlogen arra készteti az embereket, hogy térjenek vissza a forráshoz.  Ez a felfogás az Új Világrend kezében elvezeti az embereket a panteizmushoz, és ahhoz, hogy minden dolog egy „istent” alkot.Nekünk is vissza kell térnünk a forrásunkhoz. Visszatérve forrásunkhoz, nekünk, igaz ortodox keresztényeknek meg kell értenünk, hogy mi vagyunk saját feltámadásunk forrásai. Mert „ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi prédikációnk, és hiábavaló a ti hitetek is” (1Kor 15,14). Hitünk és a saját feltámadásunkba vetett hitünk az egész történelem legerősebb eseményében – A mi Urunk, Istenünk és Megváltónk Jézus Krisztus szent feltámadásában – ered.Az életet hordozó sírboltból vált biztossá feltámadásunk. Ha nem az Életből lett volna, ami a sírból tőrt elő, akkor nem lenne értelme a keskeny úton járni. Nem lenne remény.Megszabadultunk az örök romlástól! És ez volt az üzenet a sírból, amelyet maguk az angyalok hordoztak. Krisztus vőlegényként jött ki ebből a sírból a mennyegzői teremből. Ez az életet hordozó sír kijelentette, hogy a halált legyőzték. Az üres sír megmutatta Péter és János apostoloknak, hogy nincs többé halál. Az üdvösség titkait a legszentebb sírban végezték el, és ma üdvösséget aratunk. A Misztériumok Misztériuma tette szentté azt a talajt, amelyet Káin szennyezett be, aki testvére, Ábel vérét ontotta.Örvendezzetek ma a ennek a királyi palotának megemlékezésében, a sírnak, amelyből élet és feltámadás adatott mindannyiunknak! Könyörögve Krisztushoz, aki értetek előjött a sírból, mint mennyegzői teremből, +Filaret, Pallini és Nugyat-Európa püspöke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.